JCR
Jiří RYNDA
Kamenická 614/33
Děčín 2
Dodavatel výpočetní techniky

Reference firmy RV-SOFT Radim VÁVRA

       S výše uvedenou firmou spolupracujeme již pět let v externích realizacích softwarových a
hardwarových dodávek.

       Využíváme těchto externích služeb především z důvodů vysoké profesionální úrovně a také
dodavatelsko – odběratelské důvěry, která postupem času na základě zkušeností získala vysoký
kredit.

       S firmou RV-SOFT jsme velmi spokojeni a můžeme její služby skutečně doporučit.

 V Děčíně 17.10.2003                                                                                          Rynda Jiří