J & S Group, s.r.o.
K Jezeru 937/9, 149 00 Praha 4
tel.: *420 2 6791 1785, fax: *420 2 6791 1783
e-mail: js.group@telecom.cz

Reference firmy RV-SOFT Radim VÁVRA


      Společnost J & S Group, s.r.o. spolupracuje s panem Radimem Vávrou již 2 roky. Potíže s
počítačovou sítí, které nás tížili řadu let, hned v počátku naší spolupráce napravil rychle a kvalitně.
Drobné problémy a otázky řeší okamžitě a bezvadně.

      Po celou dobu spolupráce jsme se službami pana Vávry velice spokojeni.

V Praze dne 05.11.2003
za společnost J & S Group, s.r.o.
Vladimír Žuravlov